– På byggeplasser er det påkrevd å ha hjelm, men hvordan man skal beskytte seg mot digital påvirkning, har vi ennå ikke funnet ut av, sier Melanie Hack, som forsker på balansen mellom arbeid og fritid og lovene som kan regulere den for oss. Foto: Colourbox

Ferie: Skal du logge helt av?

Mange opplever et press for å være tilgjengelig i ferien. Men har du egentlig lyst til å logge helt av? Kan du? Bør du? Vi har spurt tre eksperter – en psykiater, en jurist og en karriereekspert. Spoiler-alert: Du kan og du bør – men vil du?

Tenk deg en verden uten e-post.

Vanskelig?

Men tenk deg en verden uten jobb-e-post etter klokken fire og i ferier?

Cal Newport er professor i informatikk og har gitt ut en rekke bøker om hvordan vi bruker teknologi i arbeidslivet. Han mener at elektronisk kommunikasjon har endret arbeid på et dypere nivå enn vi forstår – og at det påvirker vår mentale helse mer enn vi liker å tenke på.

I boka Deep Work fra 2017 forteller Newport om et forsøk der forskere utstyrte 205 folk med personsøkere som buzzet på tilfeldige tidspunkt, et signal til deltakerne om å stoppe og reflektere over hva de følte og så svare på noen spørsmål. Av de over 7500 øyeblikkene forskerne fikk tilgang til var et mønster klart: Mennesker slåss mot lyster hele tiden.

De vanligste lystene er, kanskje ikke så overraskende, mat, søvn og sex.

Men helt oppe på topp fem-lista fant forskerne trangen til å sjekke e-post, sosiale medier, surfe på nett eller se på TV.

Dette var blant lystene som forsøkspersonene fant det vanskeligst å motstå – de klarte det bare halvparten av gangene.

Det er sterke krefter i sving her, men Newports råd er å prøve – prøv å logge helt av en periode for å se hva du faktisk trenger og savner.

Nesten 1 av 3 føler de må være pålogget

27 % av arbeidstakere opplever en forventning om å være pålogget jobb utenom arbeidstid, ifølge Arbeidsforskningsinstituttet.

34 prosent av ansatte som har mulighet til å ta med jobben hjem, opplever å være tilkoblet jobben utenom arbeidstid.

Så mange som 45 prosent sier at de sjekker jobbrelatert e-post fram til de legger seg til å sove.

NITO, Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon, gjennomførte en undersøkelse blant sine medlemmer og fant at 30 % tror de må jobbe i ferien. Dobbelt så mange, 59 %, er tilgjengelig for arbeidsgiver på e-post, telefon og lignende.

Ny teknologi har gjort skillet mellom arbeid og fritid mer utydelig, mener Vilde Hoff Bernstrøm, forskningsleder på AFI.

Et problem er at slike forventninger ofte er uformelle, og blir sett på som frivillig.

Mindre uformelt er det nye lovverket som er foreslått i EU:

Right to Disconnect vil lovfeste at arbeidstakere kan logge av utenom arbeidstid.
Flere land i EU, som Belgia, Frankrike, Italia og Spania har i dag lovgivning som sikrer dette. Australia har vedtatt en lignende lov, som trer i kraft i august i år.

Over 300 millioner mennesker over hele verden lider av depresjon og arbeidsrelaterte psykiske lidelser

EU

I Norge skal Arbeids- og inkluderingsdepartementet i gang med å undersøke hvordan det står til med norske arbeidstakeres rett til å koble seg fra.

Og nå er det ferietid. Enten en verden uten e-post høres fristende eller forferdelig ut kan ferien være en fin tid å finne ut om du vil logge av.

Kan du? Bør du?

Vi har spurt ekspertene.

Vil du logge av?

Hvis vi sier at vi vil logge av i ferien for å være bedre foreldre, ektefeller, nyte livet mer, ha det bedre – hva sier vi da om hvordan ting kan være i hverdagen?

Psykiater Andreas Nydal

Psykiater Andreas Nydal har gitt ut boken Kakofonen om hvordan mobilen gjør oss pålogget, men frakoblet. Han beskriver seg selv som en teknologi-pessimist.

Det er noe litt kunstig i det å tenke at man skal være helt på og helt av, mener han.

– Jeg tror det er å logge helt av noe veldig mange sier vi vil, noe man nesten må si at man vil.

Men for mange vil det være utfordrende, tror Nydal.

– Mange legger mye identitet i jobben. Det å få et lite pling, også i ferien, kan gi deg en selvtillitsboost, en følelse av å bety noe. Det å “skru av” noe veldig mange er knyttet til kan være vanskelig.

Trenger et lovverk

Ideelt skulle man slippe å ha et skarpt skille: NÅ er jeg helt på og NÅ er jeg helt av.

– Det skillet får meg til å tenke på naturfilosofen Wendell Berry. Han reflekterer rundt det å ha naturreservater, der naturen skal vernes for å oppleves. Men ved å si at noe natur bare skal nytes sier man også at annen natur kan utnyttes. Hvis vi sier at vi vil logge av i ferien for å være bedre foreldre, ektefeller, nyte livet mer, ha det bedre – hva sier vi da om hvordan ting kan være i hverdagen? Skal vi være dårlige foreldre? Ikke nyte livet?

Samtidig ser han farene ved en «la alt flyte litt»-innstilling.

– Det kan være en gave til arbeidsgiversiden. For dette er større enn hva hver enkelt av oss kan håndtere. Individet er sjanseløst mot algoritmene og markedskreftene i sving. Vi trenger reguleringer og politikk, mener han.

– Det er vanskelig. Vi så det i debatten om skjerm – der Arbeiderpartiets Tonje Brenna frontet en litt sånn kul, individualistisk «det får være opp til hver enkelt»-innstilling, mens høyresiden roper om mer statlig styring. Det er komplekst dette her, men jeg tror vi trenger lovverk, som en rett til å logge av.

Psykiateren er klar på at å være for mye logget på påvirker oss psykisk.

– Vi vet fra oppmerksomhetsforskning at vi har en «switch cost», hjernen trenger tid og bruker energi på å omstille seg.  Jeg merker selv at jeg kan bli fortere irritert. Hvis jeg er på mobilen og barna vil ha min oppmerksomhet reagerer jeg med irritasjon. Og det er fordi det krever energi å omstille seg, det er grunnen til irritasjonen jeg opplever. Husk det når du bruker mobilen, det kommer med kostnader.

Han tenker seg om.

– Men ikke vær for streng med deg selv heller. Ferien blir ikke ødelagt av at du ikke er den Zen-varianten av deg selv du drømmer om å være.

Kan du logge av?

På byggeplasser er det påkrevd å ha hjelm, men hvordan man skal beskytte seg mot digital påvirkning, har vi ennå ikke funnet ut av.

Melanie Regine Hack, forsker

Mens noen av oss drømmer om en god balanse mellom jobb og fritid, forsker Melanie Regine Hack på det.

Loven, altså arbeidsmiljøloven, sier ikke noe direkte om arbeidstakerens rett til å gjøre seg utilgjengelig, men den skiller klart mellom arbeidstid og arbeidsfri. I perioder hvor man har fri, for eksempel i en ferieperiode, stiller man ikke sin arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiveren.

Med andre ord, har man fri, så har man fri, sier Hack.

I praksis er det dessverre ikke alltid så enkelt. Og grunnen til det er at digitaliseringen har ført til at grensene mellom fri og arbeid viskes ut, og det har etablert seg en form for «alltid på»-kultur.

Men i EU er det noe på gang. Der har man innsett at regelverket er utdatert og at retten til å logge av må reguleres. EU-parlamentet jobber nå for at det de kaller Right to Disconnect skal inn i lovverket.

Dagens lovverk fanger ikke opp problemstillingen med økende digitalisering i arbeidslivet, utfordringen ved at grensene mellom arbeidslivet og det private stadig viskes ut og at arbeidstakerne sliter mer og mer med denne grensedragningen.

– På EU-plan finnes det en såkalt rammeavtale fra 2002 om fjernarbeid. At den er over 20 år gammel sier noe om behovet for en oppdatering her.

Et nytt direktiv om retten til å logge av ville kunne være en viktig brikke i puslespillet for å realisere et balansert arbeids- og privatliv, og dermed også bidra til å verne den psykiske helsen.

– På byggeplasser er det påkrevd å ha hjelm, men hvordan man skal beskytte seg mot digital påvirkning, har vi ennå ikke funnet ut av, sier hun

27% av folk som jobber hjemmefra, jobber utenom arbeidstid

EU-undersøkelse

Bør du logge av?

Vi må tørre å prate høyt om hvor viktig det er å koble av, selv om det for noen kan virke som en bagatell.

Frida Basma, karriereekspert i NITO

Frida Basma er karriereekspert i fagorganisasjonen NITO, og er opptatt av stressmestring og balanse mellom jobb og fritid.

– For å klare å koble helt av mener jeg det er viktig å logge helt av mail og jobbtelefon mens du har ferie. Dersom du «bare» skal svare på en mail eller en telefon, er det fort gjort at tankene begynner å spinne og at du ikke får den etterlengtede avkoblingen kropp og psyke trenger, slår Basma fast.

Hun er helt klar på at ansatte har krav på helt fri i ferien sin.

Uavhengig av dette er det lurt at arbeidsgiver og ansatte, også kolleger seg imellom, har en åpen dialog hvor man avklarer forventningene rundt tilgjengelighet i ferien, tror hun.

– Legg en plan for hvem som tar hva av ansvar og oppgaver når de ansatte er på ferie. Da er det mulig å koble helt av,  vel vitende om at viktige oppgaver blir gjennomført selv om du har ferie selv.

I noen stillinger kan arbeidsgiver og arbeidstaker ha forventninger til hverandre om at det er okei å kontakte hverandre i kritiske situasjoner. Hva som definerer en slik kritisk situasjon bør også avtales i forkant av ferien, anbefaler hun.

Tør du logge av?

Bare slett alt!

I 2013 innførte det tyske bilselskapet Daimer en ny regel der e-post som kom i ferien ble slettet.

Avsender fikk et automatisk svar med informasjon om at e-posten ville bli slettet, hvor man kunne henvende seg dersom det hastet, og når den ansatte ville være tilgjengelig igjen dersom det ikke hastet.

Du kan ikke bli stresset av e-poster som ikke finnes.

Her har arbeidsgivere og ledere et viktig ansvar. Noen grupper er mer utsatt for andre for selvpålagt stress i ferien.

– Yngre arbeidstakere, nyansatte eller midlertidige ansatte kan være et sted i karrieren hvor de føler ekstra press på å levere gode resultater og dette kan igjen påvirke deres forventninger til seg selv om å koble helt av i ferien. Konkrete eksempler på det kan være å velge å svare på mailer eller telefoner, for å vise at jobben er viktig for dem, sier Basma.

– Jeg ønsker å utfordre disse gruppene, men også ansatte generelt, om å tørre å koble helt av. Hvis målet til den ansatte er å prestere best mulig, kan jeg garantere at de vil prestere bedre utover høsten dersom de har klart å koble av i sommerferien. Det er tross alt en grunn til at profesjonelle idrettsutøvere hviler ekstra mye etter tøffe treningsperioder.

Å gi ansatte en lovfestet rett til å ha fri fra arbeidsrelaterte henvendelser utenfor arbeidstiden kan absolutt utgjøre en forskjell, tror hun.

– Det kan bidra til å fremme en sunn balanse mellom arbeid og fritid, samt styrke ansattes rettigheter når det gjelder avkobling og hvile. Dette vil være spesielt positivt for ansatte som jobber i en bransje eller hos en arbeidsgiver hvor det ikke er kultur for å koble helt av eller for ansatte som sliter med å sette egne grenser, eller ikke selv har innsett og erfart viktigheten av å koble av.


Karriereekspertens tips: Ta grep før ferien

Før du går ut i ferie anbefaler Basma å ta følgende grep for å redusere sjansen for at man blir kontaktet i ferien:

1. Skru på automatisk svar på e-posten din hvor du informerer om at du har ferie og ikke er tilgjengelig før datoen du er tilbake fra ferie,

 2. Skru av mailkontoen på mobilen din når du har ferie, så du slipper å forholde deg til mail som dukker opp og

 3. Svar med en automatisk melding om at du har ferie, om du får en jobbtelefon i løpet av ferien.

– Som regel gjør disse tre grepene at man slipper å oppleve at det kreves å respondere noe mer enn dette. Dersom du er ansatt og likevel blir kontaktet stadig vekk etter å ha innført disse tre grepene, er det viktig å sette tydelige grenser, sier hun. Som å være tydelig på at jobbhenvendelser ikke vil bli besvart av deg mens du har ferie eller eventuelt informere din nærmeste leder om at han eller hun må se på saken, dersom det er kritisk og det ikke er forventet og avklart på forhånd at du skal besvare slike henvendelser i ferien.

Nyheter og godt lesestoff rett i innboksen?
Meld deg på nyhetsbrevet!