Bra for de «normale»

Helt ærlig tar opp store temaer og fungerer godt som selvhjelpsbok for ungdom, men er for svak på autisme, LHBT+ og andre minoriteter.

For å være «helt ærlig», er jeg i utgangspunktet ganske kritisk til selvhjelpsbøker. Jeg opplever at de fleste har for enkle løsninger («bare gjør det»), falsk forståelse og/eller blir formanende og fordummende overfor ungdommer. Ingen bøker er perfekte, men Helt ærlig unngår stort sett disse fellene.

Boka handler om mange viktige temaer for ungdom, blant annet selvfølelse, selvtillit og selvbilde, tanker, følelser, kropp, seksualitet, valg, vennskap, familie, vold, sorg, traumer, psykiske lidelser og kildekritikk. Helt ærlig tar også opp temaer jeg ikke har sett andre steder, som å være fanget i å være flink, og sjalusi overfor syke søsken som får mer oppmerksomhet.

Boka er relativt lettlest, har mange gode illustrasjoner og er til tider direkte morsom. Jeg tenker at boken passer de fleste ungdomsskoleelever, men både eldre og yngre lesere kan få mye ut av den.

Mye av boka brukes på informasjon og til tider myteknusing. Forklaringene er generelt gode og forståelige, selv om det noen ganger blir litt overfladisk.

I tillegg til forklaringer er boka full av konkrete tips og løsninger på utfordringene som beskrives. Det er for eksempel lett å si at unnskyldninger er viktig, men her kommer konkrete tips om når og hvordan. Dette er definitivt en bok som kan leses fra perm til perm, men også brukes som oppslagsverk. Noen av løsningene er litt enkle, men mye er veldig nyttig og noe vil jeg nok bruke selv.

Boka har også en del mangler. Noen steder er det utdatert språk, blant annet om autisme. Verre er det at kulturkræsj, kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser er viet lite plass, og at melaninrike og nasjonale minoriteters utfordringer er helt utelatt. Lhbt+ er riktignok nevnt, men forfatterne har tatt svært lett på temaet. Informasjonen er mangelfull, spredt og vanskelig å forstå. På et tidspunkt skriver forfatterne engasjert om at merkelapper som heterofil, homofil og bifil ikke spiller noen rolle. Det hadde jo vært fint om verden var så enkel, men det er ganske naivt. De få sidene om transfolk er noe av det minst informative jeg har lest, de inneholder ikke en gang ordet trans! Forklaringene er dårlige og ikke-binære (mennesker som ikke er bare gutt eller jente) nevnes ikke.

Minoriteter omtales i egne avsnitt, men glemmes i teksten for øvrig. Diskriminering og minoritetsstress er tematiseres heller ikke. Hvordan en bok utgitt i 2020 kan glemme disse utfordringene er vanskelig å forstå.

Alt i alt er Helt ærlig en bok som er god å lese, unngår fellene mange lignende bøker går i, forklarer godt og gir gode, konkrete verktøy. Boka passer veldig godt til «normale» ungdommer, men mangler flere temaer med stor påvirkning på manges liv. På tross av manglene vil nok de fleste finne nyttig informasjon eller verktøy i boka, jeg kan «helt ærlig» anbefale den. Følelser, kropp og mental helse er tross alt noe vi alle har.

Tittel: Helt ærlig
Forfattere: Psykolog Kirsten Holtmoen Resaland og lege Astrid Nylander Almaas
Forlag: Cappelen Damm 2020
Sider: 394

Denne anmeldelsen er skrevet med støtte fra Fritt Ord.