Foto: Høyre / Hans Kristian Thorbjørnsen

Hei, Høyre! (Vi følger med)

Det ligger an til å bli blått styre i de fleste norske storbyer etter lokalvalget i går.


For psykisk helse kan det være en bra ting.

For i mai i år la Høyre fram en plan for hvordan de vil styrke forebyggingsarbeid og behandling av psykiske helseutfordringer. Mye av dette arbeidet skjer lokalt i kommuner og på skoler over hele landet.


Erna selv sto på podiet og lovet oss at «ingen skal være avhengig av tykk lommebok eller privat helseforsikring for å få hjelp».


Løftene i planen er konkrete og detaljerte:

  • Utvide aldersgrensen ved BUP fra 18 til 25 år
  • Øke kapasiteten for behandling av spiseforstyrrelser med minst 10 prosent
  • Øke kapasiteten i offentlig finansiert psykisk helsevern med minst 7 prosent for døgn og 15 prosent for poliklinisk behandling
  • Rask psykisk helsehjelp-team i alle kommuner innen 2030
  • Barn og unge som ikke har fått bedret tilstanden i løpet av ett år i kommunen, skal få en ny vurdering av behandlingstilbudet
  • Innføre det selvmordsforebyggende programmet YAM på alle skoler

Dere sa det, Høyre, og vi hørte det. Nå har vi også skrevet det ned her slik at vi kan følge med på om dere innfrir. Det er vårt løfte til dere.


Vi snakkes, Høyre!