Viten er et hull i et magasin

Et halvt liv i frykt har gitt
Tap av viten litt etter litt
Det startet som en plage
Jeg kom aldri helt i lage

Frykten var et resultat av å havne et vondt sted
angsten inne i singularitetens punktlighet
der cesium er tidens hjerte av evighet
Mørket ga ikke i den tilstanden tanken fred

Tanker spant fort i en kraftig forsterket frekventert resonans
I fysikken boks en mikrobølgeovn der hodet grilles uten stans
Glede, sorg, latter og gråt. Ekstreme ytterpunkt begynner å stange
Mot boksens grenser, tankerekkene er i helvete uendelig lange

Jeg besvimer i erkjennelsens av mørkets pure glans
Balansen gir de store ytterpunktene sitt helvetes sjans

Men løsningen var ganske lett
Det var bare å bli på nytt sett
Ikke av andre, men av meg selv
Trygghet og viten i samme hvelv

Nøkkelen var tanken og avisning av frykt
Som viste meg at balansen var forrykt
Tanken hadde begrensinger i den lille boksen
Barnet måtte velge innhold og retning som voksen

Takk til tanker gjort av Sartre på kanten av stupet
Gitt tankenes fysiske rom og tiden som var strupet
Har jeg nå funnet løsninger som var et krav
Universet er nå i mitt vitens enorme hav

Transcendens gjør kunnskapen umiddelbart klart
Den lar energiens grunntilstand bli tydelig erfart
Tidens Lemniskat er akseptert av angsten
Deri har de vonde årene gitt viten fangsten

I min bevissthet er jeg nå utenfor boksen
Det er slik det er å utvikles til en voksen
I Lemniskatens hurtige stillstand
Rommets irrelevante ekspand


Vil du skrive for Hodebry?

Send inn til hodebry@mentaltperspektiv.no.

Hodebry er erfaringer og meninger, fag og synsing, dikt, noveller, dagbok, blogginnlegg og sakprosa om psykisk helse. Noen av skribentene her er pasienter, noen har vært pasienter, noen er proffe forfattere og kunstnere, andre sender inn sin aller første tekst, noen er behandlere og terapeuter, andre er pårørende.

Hodebry er en måte å bidra til en åpen debatt og et fritt ordskifte. Det gir færre tabuer og fordommer. Når du som selv har kjent det på kroppen forteller om dine egne erfaringer, kan det kanskje også være veien til bedre psykisk helsevern og forebyggingstilbud for flere i landet vårt, enten du selv er plaget av hodebry eller ønsker å være til hodebry. Uten hodebry kommer vi ikke videre!

Vi honorerer ikke bidrag, men sørger for at dine synspunkter blir en del av den offentlige samtalen om psykisk helse.

Send en arbeidsprøve eller ferdig tekst til hodebry@mentaltperspektiv.no. Vi tar også imot fotografier, tegninger og tegneserier.

Husk at alt du sender inn må være ditt eget arbeid. Si fra hvis det har vært publisert tidligere.

Alle innsendte bidrag blir redaksjonelt vurdert. Ikke alle kommer gjennom nåløyet for publisering, men vi vil gi deg tilbakemelding så fort som mulig og innen 3 uker uansett.

Dersom din tekst blir godkjent, blir den publisert i dette nettmagasinet. Den kan bli delt i sosiale medier og i papirutgaven av Mentalt Perspektiv, som går ut til medlemmene i Mental Helse fire ganger i året.

Vi setter stor pris på at du skriver under eget navn, men du kan også velge å være anonym.

Tekstene i Hodebry-spalten er uttrykk for skribentens egne meninger og erfaringer.