Hvordan har mennesker med Asperger syndrom i «disse koronatider»?

Ensom ung mann
Unsplash

Stress, et nøkkelord for menneske Asperger syndrom (AS ) og kan føre til mange plager og tilleggsvanskeligheter. #ordmotkorona #koronahåp

Stress, et nøkkelord for mennesker med Asperger syndrom (AS ) som kan føre til mange plager og tilleggsvanskeligheter. Men kanskje mindre stress for mange av dem i disse korona tider.
Mennesker med AS er kjent for å være følsomme for stress, altså negativ stress . Dette gjelder først og fremst dem som er unge, som møter nye utfordringer i livet, og ellers, de som har liten erfaring i livet.
Krav, sosial tilpassing, utfordringer med skole eller jobb, eller rett og slett mis-forståtte situasjoner med venner kan skape stress.

En trenger ikke å være ung med AS for å bli rammet av negativ stress. På den ene siden, kan noen med AS enten strekke seg for lang for å behage andre, eller i motsatt retning, trekke seg unna alt som kan virke ubehagelig, men ettervirkningen av dette kan føre til stress.

Mye består av å kunne takle stress. Når det gjelder godt voksne, så er det leve i et forhold, nære relasjonene som kan virke mest stressende.
Hvis en har barn i tillegg, så kan dette øke stresset. Derfor foretrekker mange å leve alene med få eller ingen nære venner. Men det er også avgjørende på hvordan en kan takle stresset i et forhold, og ikke minst, kunne ha en rett innstilling.

Siden de med AS er svært forskjellige, så takler de sin AS tilstand også forskjellige. Noen kan ha vanskeligheter med å sette grenser for seg selv, og dermed påta seg utfordringer som kan øke stresset , men når de kommer for seg selv igjen, får et pusterom, og kan allikevel oppnå en positivt utvikling med seg selv, lære av det å foreta nye utfordringer.

Interessen kan overskygge en forbigående stressituasjon, fordi mestring er så viktig.
Men det finnes mye som kan føre til unødvendig stress, og kronisk stress, og hva kan en med AS gjøre med det ? En må prioritere tid og krefter.
En må finne ut hva som du har kontroll over, og dermed kan gjøre noe med det, da kan en få lønn for stevet. Men å bekymre seg over det som ikke en har kontroll over, og ikke kan gjøre noe med, finnes dessverre ikke noe lønn for.

Mye av de tilleggvansker og plager som en med AS kan ha, kan relateres til Stress, men ofte ser jeg at flere med diagnosen forbinder dette med AS. Men selv om AS er sårbare for stress, og som kan føre til plager og tilleggvansker, så kan en ikke si at disse tilleggsvanskelighetene er en del av AS.

De finnes bare noen få grunnkriterier for AS, men «miljøet,» (for å bruke et kort dekkende ord) rund dem kan skape mange plager, nettopp fordi en må tilpasse seg de såkalte normale normer og regler i systemet.

Langvarig stress kan virke inn på nesten alle deler av kroppen vår. Flere forbinder mage og tarmproblemer sammen med AS, men stress kan forstyrre den måten kroppen fordøyer maten på , og dermed føre til kvalme, oppkast, diare, og forstoppelse.

Siden de med AS også er kjent med flere psykiske plager, så virker også stress inn på nervesystemet og kan føre til Irritasjon, Angst, depresjon, hodepine, og søvnløshet. Andre systemer i kroppen, som dette kan virke inn på, er hjerte og kartsystemet, hormonsystemet, åndedrett systemet, forplanting systemet, og muskel og skjelett systemet.

For mye negativ stress kan virke inn på disse systemene, men det gjelder jo for alle mennesker, ikke bare de med AS, når de utsettes for langvarig negativ stress.

Men hvordan kan mennesker med diagnosen Asperger syndrom ha det i disse korona tider?

Jeg mener at mange med AS kan ha mindre stress i disse tider, slik er det i hvert fall med meg. Nettopp fordi jeg kan være mye hjemme i mitt eget selskap og holde på med forskjellige kreative ting. Dette gjelder kanskje mer voksne en ungdom.

Men jeg ser da bort fra de som har en interessant jobb å gå til, og kanskje i tillegg har familie med barn hjemme. For dem kan hjemmetilværelsen øke stresset, hvis en ikke da har noe interessant de kan holde på med, der de kan ha et eget rom å gå til. Mye avhenger av hvor mye trening en har med å være sammen med familien og hva som tapper en for energi.

Siden de med AS ikke har det samme sosiale behov som NT menneske (Den såkalte nevro typiske hjerne) så kan bare det å føle å slippe å forholde seg til folkemengder, selskaper, feiringer ol. kan i seg selv være mer en terapiform for en med AS, en at det skulle være en belasting, som det NT lett kan oppleve i samme situasjon.

Det som er tanken, er at uansett så begrenser det sosiale livet seg under disse korona tider.