Gustav Koi

Gustav Koi er en kreativ person som har drevet med alt fra dogmefilm, animasjon og buktaling. Etter at han fikk diagnosen Asperger syndrom har han skrevet tre bøker om Asperger. Han holder også foredrag om diagnosen.