Guttmed ansiktsmaske i pandemien

«12.mars 2021 – et års jubile!»

Et års jubile
for alt pandemien har reve ned
tar åravis å bydja opp
lengta itte smittestopp
sjukdommen e betent
heile verden står på vent

Turistskip ligge i dokk
starta i hamstringssjokk
økonomien ligge brakk
helsepersonell har fått sin takk
kreativiteten har vore ekstreme
Ikkje det som e probleme

Unntakstestand
beordra i turist karantene adle mann
hyttenekt
påskedrømmen blei knekt
heldigvis har me ikkje tatt siste turen
et par stikk e feriekuren

Månasvis i kjedsomhet
bråstopp i all organisert aktivitet
skulane blei spøkelsesbygg
godt å ha oljefonne i rygg
krisepakkane har sodje laus
må delast ut te i haust

Alt sko bli bere
når det blei varmare i vere
årsti kom, årstid jekk
nye restruksjonar e alt me fekk
prøve å hella meg orientert
rådene e databasert

17.mai uten tåg
uvikeligt det me såg
me har gått monje mil
naturen e blitt vår sikkerhetsventil
ensomhet e blitt allmenn akseptert
den hare veien har me lert

Norlys kom på våre lipper
ferien braut med bomferie prinsipper
Syden e lagt på is
Norge e vårt nye ferieparadis
me vil vara negativt positivte
har dette eina jordisksa live

Ein meter e blitt allemannseie
spriten e blitt min daglige kroppspleie
kroppskontakt
e midlertidigt skrinelagt
me må vara positive
har dette eina jordiske live

Svenskane e frustrerte
Harryhandel e pongterte
danskane har litt bere vet
har ikkje tru på flokk immunitet
misstanken forandra seg øve tid
ka e dagens konspirasjonsteori?

Me har lert litt naturvitenskap
mutasjon kan ji ytterligere tap
godt å ha ei mektige hånd
drar opp deg som ligge på bonn
gå ut å jer like så
fjernkontakten e viktigt å huska på

Det har vore møkje preik
om å komma øve neste kneik
nå e me på oppløpssie
må sedja vår lit te vaksinepolitie
dei har kontrollen
så lenje vaksinå går ijønå tollen

I vers nommer 12
har me fortsatt ikkje kontroll
et lite tebakeblikk
på åre me trudde starta med et kinahikk
dikte va min idé
har ikkje behov for fleire såner jubile