Simon Didriksen

Simon Didriksen er utdannet adjunkt og far til fire barn. Han har skrevet dikt siden han var 12 år, men etter å ha vært psykisk syk fra sommeren 2015 til 2016 har diktskriving blitt en form for terapi. Han har skrevet om lag 350 dikt som er publisert på Facebook.

Simon Didriksen har gitt ut diktsamlingene Utslitte dekk – paybacktime frå dvale til dvale (2018). og Anker i stormen (2019). Han har også gitt ut diktsamlingen Akkurat nå på Vormedal forlag (2020).

Simon Didriksen