Fakkeltog for å beholde lokalt psykisk helsetilbud i Vesterålen, Lofoten
I vinter gikk flere hundre mennesker i fakkeltog for å bevare helsetilbudet i Lofoten for psykisk syke slik at de slipper å reise helt til Bodø eller Tromsø for behandling. Foto: Aurora Sæverud / Vesterålen Online Vol.no

Helse Nord: Beholder lokalt psykisk helsetilbud

Fakkeltog og protester er blitt hørt. Det psykiatriske døgntilbudet i Tana og Lofoten og Vesterålen blir bevart.

Helse Nord har blitt møtt med mange protester for det opprinnelige forslaget om å legge ned deler av det lokale tilbudet og flytte sengeplasser til Bodø.

Lang reisevei i Nord

– Jeg vet hvor viktige de sengepostene i Stokmarknes er for oss som er psykisk syke, og for pårørende rundt, sa Lill-Henny Torgersen Kvarsnes i Mental Helse Hadsel til Vol.no i vinter da hun deltok i fakkeltoget for sykehuset.

– Når vi er i nærheten av hjemme så er det trygt. Du kan få besøk av venner og pårørende som kommer og backer opp og hjelper til, og ser det positive i hverdagen, uttalte hun til Vol.no.

Hun og flere andre tidligere pasienter forteller til lokalavisa at reisen til Bodø eller Tromsø fort blir altfor lang og vanskelig for en som er psykisk syk. Å måtte ta buss, taxi og fly når man er dårlig, også når man er akutt syk, blir for mange en uoverstigelig hindring som står i veien for behandling. Derfor er det lokale helsetilbudet så viktig, forklarer de til Vol.no.

Gunnhild Berglen er nestleder i Regionalt brukerutvalg (RBU) og representerere demred brukerne. I gårsdagens styremøte understreket hun nettopp poenget med reisevei i Nord-Norge:

– Pasientreiser er en liten sak andre steder i Norge, men det er en kjempestor ting i Nord-Norge. Å ha råd til å reise til behandling er viktig for at vi skal ha rett til lik behandling i hele landet.

En selvfølge at brukere skal høres

Protestene er nå blitt hørt, og Helse Nord bevarer de lokale tilbudene. Samtidig kom det krass kritikk fra styremedlem Agnete Mastersen Hanssen etter at flere i løpet av styremøtet tok ordet og roste prosessen og et lydhørt styre.

Hanssen understreket at det er en selvfølge at innspill fra fagfolk og ikke minst brukere skal bli hørt, og ikke noe styret skal roses for. Tvert i mot kan rosen gi inntrykk av at en egentlig ikke forventer å bli hørt, slo hun fast, og det kan igjen tyde på at folk har lav tillit til slike prosesser.

Styret i Helse Nord vedtok samtidig å legge ned fire sengeplasser for tverrfaglig rusbehandling i Tromsø, samt foreslår at en utredning for at medikamentfri enhet i Tromsø med seks plasser omgjøres til et ambulant konsultasjonsteam – i praksis en nær nedleggelse av det medikamentfrie døgntilbudet.