Personvernerklæring

Vi bruker det norskutviklede analyseverktøyet Kilkaya for å måle trafikk på nettstedet. Selskapet logger ingen personinformasjon, men setter en førstepartcookie for å kunne logge antall unike brukere og sesjoner innenfor en dag på domenet. Databehandlingsavtale/taushetserklæring er inngått med Kilkaya.

Vi kan ikke knytte informasjon om bruken av nettstedet til enkeltpersoner.

Mentalt Perspektiv sender ut nyhetsbrev. For å motta nyhetsbrevet må du aktivt be om å motta dette og du oppgir kun e-postadressen din. E-postadressen slettes når du sier opp abonnementet. Til å sende ut nyhetsbrevet bruker vi tjenesten Brevo.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i personvernerklæringen, for eksempel om vi innfører bruk av digitale annonser. Den til enhver tid gjeldende personvernerklæring vil være tilgjengelig på denne nettsiden.

30.08.2023