Håndhilse

Vi er mer enn …

Hvor setter du din og andre sin verdi? Og hvordan presenterer du deg selv til andre mennesker?

Tenk på det: Hver dag tar vi valg for hvem vi ønsker å være og hvordan vi ønsker at andre skal se oss som menneske. Når vi presenterer oss selv velger vi kun ut et lite stykke av et stort bilde.

«Jeg er Vegard, jeg jobber som advokat og bor i et stort hus ved sjøen, og er eier av hytte, bil og båt.»

«Jeg er Bente, jeg jobber som danser og har en psykisk lidelse»

«Jeg er Thomas og jeg er arbeidsledig»

Vi er mer enn …

Det er mange som bygger sin identitet og selvverd rundt sin jobb og sine eiendeler, eller rundt sine utfordringer og problemer i livet. Vi kan ikke bygge livene våres på å være avhengig av omgivelsene for å føle at vi er verdt noe.

Hvis du mister jobben, huset eller blir syk, betyr det ikke at du har mistet deg selv eller at du nå vil være ubrukelig. Vi er verken jobben, kroppen, bilen eller huset vårt. Det er bare informasjon om hvordan vi lever livet vårt, det definerer ikke hvem vi er. Blir noe av det du har tatt bort fra deg, vil du likevel sitte igjen med det mest verdifulle i livet «deg selv» med dine unike egenskaper, og menneskene som du har rundt deg og er glad i.

Energityv

Mange bruker likevel unødvendig mye energi på å være opptatt av den perfekte fasade og strebe etter å fremstå på en bestemt måte. Vi kan ikke styre hva andre mennesker mener og tenker om oss, det eneste vi kan påvirke er våre tanker og følelser omkring oss selv og hvor vi setter vår verdi.

Verdi

Er egentlig fasaden interessant for noen? Fokuset skal ikke være på hva vi eier og har i livet. Et menneske har så mye å gi av seg selv, som er av virkelig verdi, det som kommer fra innsiden av et menneske, det er det som treffer.

Vi er verdifulle fordi vi ER og det er konstant.