Verden står stille – det er krig

Piggtråd
Unsplash

#ordmotkorona #koronahåp

Av Lene Krogh

Jeg våkner av grusomme drømmer om verden
Den har blitt syk
Og vi er med på ferden

Til alle der ute
Vi har ei mer tid
Krise er faktum
Gjør klare til strid

Pandemi, hold deg inne
De trenger deg nå
De som du har kjær
Både store og små

I det fjerne så hører man
Dette er ille
Et virus er over oss
Verden står stille

Jeg skjelver av redsel
Ser stjernene skinne
Verden er best om vi holder oss inne

Pandemien er over oss
Vern dine kjære
Ta ansvar
Hold avstand
Vær villig å bære
Skalk dine luker
Din båt er så liten
Du bør stå ved roret
Når kroppen blir sliten

Gi av din kunnskap
Gi av deg selv
Beskytt og hold avstand
Du skjønner det vel?

Noen vil dø og noen vil leve
Noen vil stenge seg inne av frykt
Noen vil bukke helt unna av strevet
Noen vil leie i tynt og i tykt

Vern om dine elskede
Ingen vei går tilbake
Når dette er over
Vil verdenen skake

Du må ikke sove, en dag står for gry
Vi får bare håpe vi vil få en ny

Jeg skaker og tenker
Hva er det som hender?
En dag står på hell i den verden vi kjenner

Men om vi står sammen i lojalitet
Så kan det gå bra
Det er noe vi vet
Og om vi står sammen
Så er det verdt strevet
En verden på hell
Vi vil overleve