Hånd mot vindu

Skal vi pårørende skamme oss?

Nesten fra den ene dagen til den andre …

Om det ikke var det,
opplevdes det sånn

Vi måtte gå inn et annet sted.
Sitte på et kaldt og upersonlig rom.

Personal på en stol utenfor.

En av de ansatte sa til oss:
«Jeg ville ikke at noen skulle visst at jeg var her.»

Vi ble sjokkert over en slik uttalelse
En som jobbet med psykisk syke.

Hvordan er det mulig?

Vi fikk ikke komme inn i avdelingen.
Noen kunne gjenkjennes.

Noen vi hadde sett i flere måneder.
Som vi hadde snakket med

Det var nesten bare vi som var der.
Som pårørende

Ville det vært sånn på en annen avdeling?

For kreft
eller annen type somatisk sykdom?

Psykiatrien har en lang vei å gå

Ikke minst av de
ansatte selv.

Hvor er åpenheten
Likeverd for alle?

Og oss
Som pårørende

Skal vi skamme oss?


Vil du skrive for Hodebry?

Send inn til hodebry@mentaltperspektiv.no.

Hodebry er erfaringer og meninger, fag og synsing, dikt, noveller, dagbok, blogginnlegg og sakprosa om psykisk helse. Noen av skribentene her er pasienter, noen har vært pasienter, noen er proffe forfattere og kunstnere, andre sender inn sin aller første tekst, noen er behandlere og terapeuter, andre er pårørende.

Hodebry er en måte å bidra til en åpen debatt og et fritt ordskifte. Det gir færre tabuer og fordommer. Når du som selv har kjent det på kroppen forteller om dine egne erfaringer, kan det kanskje også være veien til bedre psykisk helsevern og forebyggingstilbud for flere i landet vårt, enten du selv er plaget av hodebry eller ønsker å være til hodebry. Uten hodebry kommer vi ikke videre!

Vi honorerer ikke bidrag, men sørger for at dine synspunkter blir en del av den offentlige samtalen om psykisk helse.

Send en arbeidsprøve eller ferdig tekst til hodebry@mentaltperspektiv.no. Vi tar også imot fotografier, tegninger og tegneserier.

Husk at alt du sender inn må være ditt eget arbeid. Si fra hvis det har vært publisert tidligere.

Alle innsendte bidrag blir redaksjonelt vurdert. Ikke alle kommer gjennom nåløyet for publisering, men vi vil gi deg tilbakemelding så fort som mulig og innen 3 uker uansett.

Dersom din tekst blir godkjent, blir den publisert i dette nettmagasinet. Den kan bli delt i sosiale medier og i papirutgaven av Mentalt Perspektiv, som går ut til medlemmene i Mental Helse fire ganger i året.

Vi setter stor pris på at du skriver under eget navn, men du kan også velge å være anonym.

Tekstene i Hodebry-spalten er uttrykk for skribentens egne meninger og erfaringer.

Innlegget er tidligere publisert i spalten «Psykobloggen» på Mental Helses hjemmeside.