Psykiske plager – bare for de sterkeste blant oss

Mann dytter stor stein opp en bakke
Vicky Sim, Unsplash

Aftenpostens psykolog på ungdomssiden Si-D, Svein Øverland, sier at det er en myte at folk med psykiske lidelser er svake. «Virkeligheten er helt motsatt. Mennesker med psykiske lidelser er tvert imot sterkere enn andre.» Hva kan være årsaken til dette?

90-95 % av dem som begår selvmord har hatt psykiske plager. I en tilstand hvor alt oppleves meningsløst, kreves det viljestyrke og utholdenhet for å komme seg ut av et følelseskaos. Man må tviholde på håpet ved både å lytte til seg selv og motta støtte fra andre. Man må tvinge seg til å være i aktivitet, til å gå på jobb, trene, opprettholde en sunn livsstil og å forholde seg til andre mennesker.

Depresjon er en av de vanligste psykiske plagene, og 150 000 nordmenn vil oppleve en depresjon i løpet av ett år. Angsten og depresjonen er kroppens signaler til meg og deg om at noe er galt, eller som Svend Brinkmann, professor i psykologi i Ålborg sier, «i et individualistisk samfunn, bruker vi kroppen vår til å streike med». Så kan hende må man granske sitt eget liv og finne ut om man kan gjøre noen endringer. Kan det være ensomheten som tynger? Er det parforholdet som skranter? Har man for belastende arbeidssituasjon? Det er krevende å foreta kursendring, å velge skilsmisse, flytting eller bytte av jobb.

Mennesker med psykiske plager har vanlige jobber. 10 prosent av yrkesaktive er plaget av angst og depresjon og driver med dobbeltarbeid. De skal både gjøre den jobben de er satt til å gjøre og håndtere plagsomme tanker og følelser. Hvis man er plaget av depresjon, skal man være tøff for å takle overfallet av negative tanker. Da er det som om en hær av soldater står og skriker at du er håpløs, at du ikke kan noe, at ingen liker deg og at det kommer til å være sånn for all fremtid.

Psykiske plager kan overskygge alt. Glede og livslyst blir borte, og alle aktiviteter blir til plikter som må gjennomføres. Mange tyr til alkohol og andre rusmidler. Å tørre å stå i følelsene og å utforske hva kroppen prøver å signalisere, krever styrke, men kan gi belønning i form av selvinnsikt.

Mange kunstnere strever med psykiske plager. En studie viser en sammenheng mellom kreativitet og psykiske plager, og man antar at kreativitet er en kognitiv egenskap som har betydning for originalitet, åpenhet og utforskningstrang, men som også gjør en sårbar.

Mange personer har stått frem og fortalt om psykiske plager. Åpenhet kan alminneliggjøre det ubehagelige, bidra til å redusere plagene og forhindre selvmord fordi det blir tydelig at det ikke er noen skam å være sårbar. Det er tvert imot menneskets adelsmerke, som Finn Wagle, tidligere biskop i Nidaros har sagt.

Kilder:
1) «Depresjon», Einar Kringlen, Hertervig Akademisk, 2012
2) «Kunsten å tenke negativt». A-magasinet 30.1.2015
3) Statens arbeidsmiljøinstitutt, hovedrapport, årg. 9, nr. 16, 2008