Venner rekker hverandre et hjerte

Psykisk helse i koronaens tid

#ordmotkorona #koronahåp

Så sitter vi her, alle mann og kvinner. I leilighetene og husene våre. Har du jobb, er du kanskje permittert, eller du jobber hjemmefra. Hvis du ikke har jobb, er du mer vant til dette med å være mye hjemme, men den ekstra isolasjonen er merkbar.

Har du angst er den kanskje verre, for det er mer å være redd for, eller den er lettere, for verden er i større grad i balanse med hvordan du har det innvendig.

Hvis du er deprimert, har du det kanskje vondere nå, for du kan ikke gå til psykologen, som er stengt, og helsevesenet har endret prioriteringene, med mindre hjelp til alle som ikke er korona-smittet. Du ser på kaoset i verden og på alle dødsfallene, og det forer kanskje depresjonen din. Menneskene du tidligere kunne hente glede og støtte hos er kanskje mindre tilgjengelige.

Det er mye å være redd og trist over nå. Men vi kommer til å komme gjennom dette.

Menneskeheten er ekstremt resilient. Vi kom oss gjennom første og andre verdenskrig. Vi overlevde spanskesyken, som krevde opp til hundre millioner menneskeliv. Vi har gjennomlevd økonomiske kriser mange ganger tidligere.

Vi skal sørge over dem som vil dø av dette viruset, og vi skal ta vare på dem som rammes økonomisk.

I filmen Contagion, fra 2011, skildres en viruspandemi med visse likhetstrekk fra det vi opplever i virkeligheten nå. Men der samfunnet i filmen opplever en nærmest total fragmentering, med vold og utnyttelse av de svake, er virkeligheten helt annerledes i korona-utbruddet. De som jobber i helsevesenet klappes for på vei til og fra jobb. Tusenvis av frivillige melder seg til innsats, for å hjelpe de som ikke kan handle mat selv, eller som trenger noen å prate med.

Flere land verden over sender leger og utstyr til Italia, som er hardest rammet til nå. Forskningsgrupper verden over samarbeider for å utvikle en vaksine. Den vaksinen er på vei, de er allerede i gang med de første forsøkene på mennesker.

Kanskje vil vi også se noen positive effekter av dette utbruddet. Vi vil lære av det, slik at vi er bedre forberedt på fremtidige kriser. Vi blir minnet om den gamle sannheten: vi står sterkere sammen, og vi trenger hverandre. Vi kan bruke denne krisen, den påtvungne pausen, til å fundere over hva som betyr mest: mennesker, ikke materielle verdier.

I månedene som kommer, mens vi venter på vaksinen, kan vi gjøre mange ting for å komme gjennom dette på best mulig måte:

  • Kontakt menneskene rundt deg, per telefon eller digitalt hvis smittevern gjør at du ikke kan møte dem fysisk. Ta en ekstra telefon til de som kanskje er ensomme, redde, eller trenger en hjelpende hånd. Hvis det er du som trenger litt ekstra støtte, si fra til dem rundt deg. Eller finn en frivillig, for eksempel under korona-hjelp på finn.no=. Du kan også ringe Mental Helses hjelpetelefon på 116 123, Røde Kors’ tjeneste Kors på halsen for barn og unge på 800 333 21 eller Pensjonistforeningens Bekymringstelefon for eldre på 94 85 60 04.
  • Vern om de eldre og de som har en underliggende sykdom. Pass på at du ikke utsetter dem for smitterisiko.
  • Les gode bøker, se en god film.
  • Begynn på det hobbyprosjektet du har tenkt på.
  • Pass på at du får nok mosjon. Det er mange måter å gjøre det på uten å møte for mange mennesker.
  • Tenk gjennom hvordan du kan bruke denne unntakstilstanden til å ta noen grep som vil gjøre livet ditt bedre, også etter krisen.
  • Mediter. Å puste dypt og rytmisk gjør underverker mot angst og bekymring.

Vi kommer til å komme gjennom dette. Sammen. Stay safe!