Øye

PERRONGEN

Dikt av Simon Didriksen

 

PERRONGEN (VOL 1)

Huska du den gongen

du stod ijen

på parrongen?
Visste ikkje kor du sko hen

Mørke tankar svirra

i håve ditt

kroppen dirra
tåje sko jera sitt

Ville ryma frå alt

nederlag å press

svikta når deg jalt
for noge mess

Huska du den gongen

du stod ijen

på parrongen?
Visste ikkje kor det bar hen

Et steg

live hadde vore slutt

E injen strateg
men velte å prøva på nytt

Fekk ore parrongen

blyanten skreiv dett
denne gongen

 

PARRONGEN (VOL 2)

E parrongen

fortsatt trygge

Vil avskjedsongen
bli smertefodle å stygge?

E parrongen

ennå stabile

Ka med neste gongen
du fortvile?

E parrongen

blitt nøytralisert?

E tippekupongen
heilgardert?

E parrongen

fryklause – utenfor fare?

E sjargongen
kommen for å vare?

Ja, den som visste det svare..