Planet

Nullpunktet


Hvem er jeg i dette store intet
Jeg som føler meg fintet
Fintet, til å leve
uten å kreve


Kaos regjerer,
lammelse dominerer
To pluss to er ikke lenger fire
Og jeg ser du er i ferd med å flire


Men, alvor, prøv å forstå mitt indre syn
Fikk det kastet over meg som et lyn
Verden min har huller
Tror du jeg tuller


Dette er galt
Universet har talt
Jeg forstår at jeg intet vet
Jeg mangler min egen virkelighet