Tannhjul

Livets reise

Av Jorunn Alsethaug

Kan sammenlignes med en berg og dalbane.
Noen dager på lavt gir i motbakke og andre dager i full fart unna bakke.
Man er hver dag passasjer på banen, men med ulike forutsetninger for hvordan reisen blir.
Noen dager virker motbakkene uendelig lange og
unnabakkene med medvind korte.
Vi er selv hovedansvarlig for hvordan reisen blir
tross hinder og utfordringer.
Tillatt deg selv og opplev reisene ulikt, noen lette og
noen tunge, – slike er livets reise, men viktigst av alt:
Finn lyspunktene og det gode i deg selv og andre,