Livets dans

Slik lyset alltid hylles og tildeles glorien
Er også mørket en viktig del av historien
Begge inviteres til å svinge i denne dansen
Der de sammen skaper den vitale balansen


Livet ville fort bli uoverkommelig
Om alt bare var en fest
Derfor bør det ikke være hemmelig
At du er som folk flest


Etter festens natt følger dag
Du er tilbake i livets jag
Balansen følger deg tett
Livet ditt kjennes så rett


Så en kveld kommer ubalansen på besøk
Den risper i hjertet ditt som lagene i en løk
Mørket har misforstått sin rett
Og tårene sitter hos deg tett


Livet ville fort bli uoverkommelig
Om alt bare var en stor fest
Allikevel er det ikke hemmelig
At livet nå tilbyr deg en rest


Mitt «bord de la falaise » sier
Det hjelper ikke at du tier
Så stopp, ta stilling, si tydelig nei
Fortell oss du mørket er gått lei


Rop det høyt, at nå mørket, nå skal du vekk
Ikke føl deg uvitende, ensom, i tvil eller frekk
gløden som kommer, og lyset som deg finner,
ser livets stilling, og mørkets overtall forsvinner


Så denne er til mørket:
Velkommen skal du være.
(hold deg i balansens sfære
ellers mister du din ære)


Vil du skrive for Hodebry?

Send inn til hodebry@mentaltperspektiv.no.

Hodebry er erfaringer og meninger, fag og synsing, dikt, noveller, dagbok, blogginnlegg og sakprosa om psykisk helse. Noen av skribentene her er pasienter, noen har vært pasienter, noen er proffe forfattere og kunstnere, andre sender inn sin aller første tekst, noen er behandlere og terapeuter, andre er pårørende.

Hodebry er en måte å bidra til en åpen debatt og et fritt ordskifte. Det gir færre tabuer og fordommer. Når du som selv har kjent det på kroppen forteller om dine egne erfaringer, kan det kanskje også være veien til bedre psykisk helsevern og forebyggingstilbud for flere i landet vårt, enten du selv er plaget av hodebry eller ønsker å være til hodebry. Uten hodebry kommer vi ikke videre!

Vi honorerer ikke bidrag, men sørger for at dine synspunkter blir en del av den offentlige samtalen om psykisk helse.

Send en arbeidsprøve eller ferdig tekst til hodebry@mentaltperspektiv.no. Vi tar også imot fotografier, tegninger og tegneserier.

Husk at alt du sender inn må være ditt eget arbeid. Si fra hvis det har vært publisert tidligere.

Alle innsendte bidrag blir redaksjonelt vurdert. Ikke alle kommer gjennom nåløyet for publisering, men vi vil gi deg tilbakemelding så fort som mulig og innen 3 uker uansett.

Dersom din tekst blir godkjent, blir den publisert i dette nettmagasinet. Den kan bli delt i sosiale medier og i papirutgaven av Mentalt Perspektiv, som går ut til medlemmene i Mental Helse fire ganger i året.

Vi setter stor pris på at du skriver under eget navn, men du kan også velge å være anonym.

Tekstene i Hodebry-spalten er uttrykk for skribentens egne meninger og erfaringer.