«Kvar har dei lært …»

Det vonde må vekk, så drep dei for fote. Hamas skal utraderast, Gaza jamnast med jorda .. har vi fått vite.

Eg undrast, så mange unge menn som drep utan anger, – korleis kan slikt skje.

Eg ligg i mi seng, høyre regnet tromme, kjenne ein fred, medan bomber fell tett som glødende hagl der i sør.

Eg snur meg vekk, vil sove vidare i min søvn. Medan angsten riv der bombene fell.

Dei ropar mot Allah, mot himlen, mot Gud. Ja, eg veit ikkje kvar! For kva gjer ein når verda har gløymt oss, og vår Herre er stum, snur seg vekk i skam.

Guds utvalgte folk på hevngjerrig tokt.

Eg ligg i mi mjuke seng, vil vere i fred. Medan blodet renn fritt, når bomber dryp som glødande bly over Gaza.

Din smerte kan du ikkje dele med meg, det vert for stridt å ta inn. Vi snur oss vekk, vil ikkje sjå, vil ikkje vite.

For kva forskjell utgjer vel mitt engasjement.
Og kan hende tenkjer du litt som meg; vi har ikkje ansvar for det som skjer langt der ute.

Medan regndråpar strøymer mjukt imot rute.

Så vekk meg ikkje, lat meg slumre i fred.

Men frå ein stad lyder Arnulf Øverland sine ord frå diktet, «Du må ikke sove.»
«Du skal ikke tole så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.»

Eg snur meg vekk, vil ikkje vite. Medan bomber fell tett over Gaza by.

Eit bilde med tekst; ei ung jente på musikkfestival. For ung for å dø. Du kjenne ei smerte, så mykje ulevd liv som må blø, – til kva nytte.

Og du undrast; så mange menn som drep, – kvar har dei lært å hate.


Vil du skrive for Hodebry?

Send inn til hodebry@mentaltperspektiv.no.

Hodebry er erfaringer og meninger, fag og synsing, dikt, noveller, dagbok, blogginnlegg og sakprosa om psykisk helse. Noen av skribentene her er pasienter, noen har vært pasienter, noen er proffe forfattere og kunstnere, andre sender inn sin aller første tekst, noen er behandlere og terapeuter, andre er pårørende.

Hodebry er en måte å bidra til en åpen debatt og et fritt ordskifte. Det gir færre tabuer og fordommer. Når du som selv har kjent det på kroppen forteller om dine egne erfaringer, kan det kanskje også være veien til bedre psykisk helsevern og forebyggingstilbud for flere i landet vårt, enten du selv er plaget av hodebry eller ønsker å være til hodebry. Uten hodebry kommer vi ikke videre!

Vi honorerer ikke bidrag, men sørger for at dine synspunkter blir en del av den offentlige samtalen om psykisk helse.

Send en arbeidsprøve eller ferdig tekst til hodebry@mentaltperspektiv.no. Vi tar også imot fotografier, tegninger og tegneserier.

Husk at alt du sender inn må være ditt eget arbeid. Si fra hvis det har vært publisert tidligere.

Alle innsendte bidrag blir redaksjonelt vurdert. Ikke alle kommer gjennom nåløyet for publisering, men vi vil gi deg tilbakemelding så fort som mulig og innen 3 uker uansett.

Dersom din tekst blir godkjent, blir den publisert i dette nettmagasinet. Den kan bli delt i sosiale medier og i papirutgaven av Mentalt Perspektiv, som går ut til medlemmene i Mental Helse fire ganger i året.

Vi setter stor pris på at du skriver under eget navn, men du kan også velge å være anonym.

Tekstene i Hodebry-spalten er uttrykk for skribentens egne meninger og erfaringer.