Piller

Kronisk frisk

«Din sykdom er kronisk»
sa legen lakonisk
Og bråket i hodet
ble rent ut sagt sonisk
Ja, ytterst symfonisk

Han sendte meg ut
mens han ble telefonisk
og ringte foreldre og anstalt synkronisk
Det lød disharmonisk

Rent arkitektonisk
var bygget ikonisk
og folk som var ansatt var svært diakonisk,
ga piller mot «manisk»
Men jeg ble plutonisk:

Jeg ble trist og alvorlig
og lett embryonisk,
mer hard og forstenet
enn salomonisk
Men hagen var hundre prosent babylonisk

Jeg gikk i et mønster
som virkert trigonisk
og snakket teutonisk
og litt makedonisk
Ja, sykdom og språk følges ad diakronisk

Det er jo ironisk
at rent filharmonisk
har lyden i hodet
vært veldig eufonisk
Forresten er kroppen min fortsatt junonisk

Mitt liv nå i dag er jo fullt ut harmonisk
Og alt jeg har sagt har vært helt selvironisk
Jeg er ferdig med alt som er sykt og demonisk
Og har funnet en mann som er rent ut adonisk!
(Og diktet ble til diktafonisk!)

Vil du skrive for Hodebry?

Send inn til hodebry@mentaltperspektiv.no.

Hodebry er erfaringer og meninger, fag og synsing, dikt, noveller, dagbok, blogginnlegg og sakprosa om psykisk helse. Noen av skribentene her er pasienter, noen har vært pasienter, noen er proffe forfattere og kunstnere, andre sender inn sin aller første tekst, noen er behandlere og terapeuter, andre er pårørende.

Hodebry er en måte å bidra til en åpen debatt og et fritt ordskifte. Det gir færre tabuer og fordommer. Når du som selv har kjent det på kroppen forteller om dine egne erfaringer, kan det kanskje også være veien til bedre psykisk helsevern og forebyggingstilbud for flere i landet vårt, enten du selv er plaget av hodebry eller ønsker å være til hodebry. Uten hodebry kommer vi ikke videre!

Vi honorerer ikke bidrag, men sørger for at dine synspunkter blir en del av den offentlige samtalen om psykisk helse.

Send en arbeidsprøve eller ferdig tekst til hodebry@mentaltperspektiv.no. Vi tar også imot fotografier, tegninger og tegneserier.

Husk at alt du sender inn må være ditt eget arbeid. Si fra hvis det har vært publisert tidligere.

Alle innsendte bidrag blir redaksjonelt vurdert. Ikke alle kommer gjennom nåløyet for publisering, men vi vil gi deg tilbakemelding så fort som mulig og innen 3 uker uansett.

Dersom din tekst blir godkjent, blir den publisert i dette nettmagasinet. Den kan bli delt i sosiale medier og i papirutgaven av Mentalt Perspektiv, som går ut til medlemmene i Mental Helse fire ganger i året.

Vi setter stor pris på at du skriver under eget navn, men du kan også velge å være anonym.

Tekstene i Hodebry-spalten er uttrykk for skribentens egne meninger og erfaringer.