Ensom jente i vinduet

Hvorfor er det så viktig å framstå perfekt?

Det er ingen hemmelighet at vi mennesker ønsker å kunne framstå som vellykket på alle områder. Vi jobber hele tiden med å vise oss fra vår beste side. Hvis vi tenker oss om – hvorfor er det så viktig å framstå perfekt? Vi har alle både gode og dårlige sider, og vi gjør alle feil innimellom. Det er lett å havne i fellen av å fokusere og påpeke alt du ser på som “feil”, alt du er misfornøyd med, og som du gjerne skulle endret på. Det kan ha hensikt på noen områder hvor du kan jobbe for å få til de endringene som kreves, mens på andre områder kan du bli flinkere til å akseptere deg selv som du er. Vi skal ikke skjule våre nederlag og svakheter.

Vi trenger åpenhet, og vi trenger at vi viser hverandre mer av det som er virkeligheten. Både på godt og vondt. Det skal ikke bare være rom for at vi kan dele det som er bra med hverandre, vi må også kunne dele det som er mindre bra. Vi ønsker jo at andre skal være glad i oss akkurat som vi er? Det betyr at vi må tørre å vise alt som er en del av oss, også våre svakheter. Tenk så mye lettere livet kan være hvis vi alle bare senker skuldrene våre og løsriver oss fra perfeksjonismen, for den finnes ikke.