Fotspor

Å gå i andres fotspor

I dag på tur fulgte jeg noen andres fotspor i et terreng som var litt ukjent for meg. Med det resultat at jeg kom til et klippeparti hvor det var stein rett ned. Fotsporene stoppet!

Det var kanskje ikke så rart, jeg håper de gikk tilbake. Det så slik ut.

Men det får meg alltid til å tenke hver gang jeg gjør dette på tur, hvor dumt det er å følge i andres spor.

Naturlig nok av flere grunner som;

 • Jeg vet ikke hvor de skal
 • Om de selv vet hvor de er, eller
 • Hvorfor de er på tur.

Så hvorfor følger jeg dem? Jo som oftest fordi;

 • Jeg er i ukjent terreng
 • Jeg blir utrygg på egen navigasjon
 • Jeg vet ikke selv hvor jeg vil og skal
 • Jeg håper de tar meg til et nytt sted på løypa, eller
 • I beste fall hjem

Men de vet jo ikke hvor mitt «hjem» er. Så det er like fullt idiotisk av meg å gå etter andre.

Dette gjelder ikke bare på tur!

Når vi er forvirret, usikre og utrygge, søker vi veiledning hos andre som vi tror har gått løypa før oss. Er vi heldig finner vi noen som er den tilliten verdig. Andre ganger kan det ha fatale konsekvenser og gi fra seg sin egen navigasjon fullt og helt. Det vil i beste fall gi oss en skikkelig lærepenge og bomtur, eller ekstra strafferunde.

Så hvorfor stoler vi ikke på oss selv?

Kanskje mest av alt, fordi vi er opplært til å ikke gjøre det.

 • Vi er opplært til å støtte eller overgi oss til;
 • Myndigheter
 • Foreldre, de voksne
 • Familie
 • Lærere
 • Arbeidsgivere
 • Veiledere

Og for noen har det gått bra en stund. For andre har det blitt en hvile pute i å slippe å velge og tenke selv.

Det kan være lurt å stoppe opp innimellom og kjenne etter. Går du din vei? Eller følger du bare blindt i andres fotspor? For hvis du gjør det siste, kan det være mindre givende og kanskje ikke riktig for deg.

Vil du skrive for Hodebry?

Send inn til hodebry@mentaltperspektiv.no.

Hodebry er erfaringer og meninger, fag og synsing, dikt, noveller, dagbok, blogginnlegg og sakprosa om psykisk helse. Noen av skribentene her er pasienter, noen har vært pasienter, noen er proffe forfattere og kunstnere, andre sender inn sin aller første tekst, noen er behandlere og terapeuter, andre er pårørende.

Hodebry er en måte å bidra til en åpen debatt og et fritt ordskifte. Det gir færre tabuer og fordommer. Når du som selv har kjent det på kroppen forteller om dine egne erfaringer, kan det kanskje også være veien til bedre psykisk helsevern og forebyggingstilbud for flere i landet vårt, enten du selv er plaget av hodebry eller ønsker å være til hodebry. Uten hodebry kommer vi ikke videre!

Vi honorerer ikke bidrag, men sørger for at dine synspunkter blir en del av den offentlige samtalen om psykisk helse.

Send en arbeidsprøve eller ferdig tekst til hodebry@mentaltperspektiv.no. Vi tar også imot fotografier, tegninger og tegneserier.

Husk at alt du sender inn må være ditt eget arbeid. Si fra hvis det har vært publisert tidligere.

Alle innsendte bidrag blir redaksjonelt vurdert. Ikke alle kommer gjennom nåløyet for publisering, men vi vil gi deg tilbakemelding så fort som mulig og innen 3 uker uansett.

Dersom din tekst blir godkjent, blir den publisert i dette nettmagasinet. Den kan bli delt i sosiale medier og i papirutgaven av Mentalt Perspektiv, som går ut til medlemmene i Mental Helse fire ganger i året.

Vi setter stor pris på at du skriver under eget navn, men du kan også velge å være anonym.

Tekstene i Hodebry-spalten er uttrykk for skribentens egne meninger og erfaringer.