Slik kan du snakke med ungdommen din om skolen

Osloskolen nærværsveileder
I dette skjemaet kan du finne et godt utgangspunkt for å snakke om konkrete situasjoner som oppstår i skolehverdagen og hva barnet ditt synes om dem, i stedet for at du bare gjetter og barnet svarer «kjedelig». Faksimile: Oslo PPT

Det er ikke alltid så lett for voksne å få noe ut av ungdommer. Det kan være flaut og sårt å innrømme overfor foreldre at man blir mobbet eller ikke har venner. Sara Eline Eide har mange års erfaring fra skolen og jobber i dag med veiledning og foredrag knyttet til barn og ungdom som strever med skolen i firmaet UngOppvekst.

– Lytt godt til barna, de sitter som regel med nøkkelen selv. Men språket de bruker for mistrivsel, kan misforstås av voksne. De kaller skolen for «kjedelig» eller bruker uttrykk som at læreren er «kjip» eller «læreren liker meg ikke». De har ikke alltid et språk for hvordan de har det og hva som gjør at de har det sånn. Voksne kan noen ganger tenke at barn overdriver eller manipulerer, men man må på en måte oversette det de sier og gå dypere, sier Eide.

Ikke kom med motargumenter

– Spør dem «hva er det du synes er kjedelig?» Kanskje mestrer de ikke faget og synes det er ubehagelig? Ikke vær så rask å komme med motargumenter og si til barnet at «joda, læreren liker deg sikkert». Spør heller «hva er det du opplever som gjør at du får inntrykk av det?»

Lise Marie Sæhle og hennes fagteam har god erfaring med å bruke et skaleringsskjema som de er i ferd med å rulle ut til alle lærere i Osloskolen via kommunens nye nærværsveileder.

– Sett deg ved siden av eleven. Skriv opp alle fag, alle undervisningssituasjoner og sosiale situasjoner som kan oppstå på skolen. Plasser hver enkelt av disse på søyler i skalaen 1 – 10, der 10 er det eleven liker dårligst. Dere kan skrive og tegne, eller klippe og lime. Når alt er plassert, gå tilbake til 10´erne og snakke om hvorfor de er 10-ere. Dette er en praktisk øvelse som gir en nyttig kartlegging og ofte en fin tone mellom elev og lærer, sier Sæhle.

Faksimile skolefravær
Dette skaleringsskjemaet blir brukt av fagteamet i Oslo PPT når elever sliter med ufrivillig skolefravær. I skjemaet kan eleven gi poeng til hvert fag, hver undervisningssituajson og hver sosial situasjon som kan oppstå på skolen. Plasser alle fag og situasjoner fra oversikten til høyre på en skala, som den til venstre, fra 1-10. 10 er det eleven liker dårligst. Når alt er plassert i skjemaet, har dere et mer konkret utgangspunkt for å snakke om hva som er vanskelig. Skjemaet til venstre er et eksempel på hvordan det kan se ut. Her liker eleven naturfag ganske godt, mens å spise i klassen får en nier, noe som viser at han eller hun mistrives med det.