Foto av Chris Margaret Aanondsen
Tillitsvalgt og psykolog ved St. Olavs, Chris Margaret Aanondsen, er bekymret for at innføringen av datasystemet vil føre til at folk bytter jobb eller går av med pensjon tidligere. Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen

Helseplattformen: 7 av 10 psykologer ved St. Olavs er bekymret for feil i pasientbehandlingen.

– Innføringen av Helseplattformen har gjort arbeidshverdagen mer travel. Vi bruker mer tid på journalarbeid som kunne vært brukt på pasienter, forteller Chris Margaret Aanondsen til Mentalt Perspektiv.

Aanondsen er psykolog og tillitsvalg for Norsk psykologforening ved St. Olavs Hospital og gjennomførte i vår en spørreundersøkelse blant psykologene ved sykehuset etter at Helseplattformen ble innført i november 2022.

7 av 10 bekymret for feil i pasientbehandlingen


Flere oppgir at de ikke er komfortable med å utføre viktige arbeidsoppgaver i Helseplattformen, og så mange som 71 % er i moderat eller stor grad bekymret for at Helseplattformen gjør at de gjør feil i pasientbehandlingen.

– 64 % av oss mener at Helseplattformen truer pasientsikkerheten, forteller Aanondsen.

– Det er utrolig krevende. Selv om vi har fagkunnskapen som trengs for å gi et bedre pasienttilbud, har vi verken tid eller en journalløsning som støtter oss. Det er vanskelig å rekruttere leger, overleger, psykologer og psykologspesialister. Jeg er bekymret for at innføringen av datasystemet vil føre til at folk bytter jobb eller går av med pensjon tidligere.

Og bekymringen hennes er velbegrunnet: Nesten halvparten – 48% – svarer at de vurderer å bytte jobb eller å gå av med pensjon tidlig.

– 62% av oss tror ikke at Helseplattformen vil bli et godt arbeidsverktøy på sikt. Det har vært en unntakstilstand i psykisk helsevern i flere år med økning av henvisninger, nedtak av senger, og flere alvorlige syke pasienter, og belastningen blir bare større og større, slår Aanondsen fast.

Skjermdump av Helseplattformen
For å sette klokken til 16.13, må du først velge 10, deretter 6. Det gir 16. Så må du velge 10 og deretter 3 for å få 13.
Foto: Skjermdump av Helseplattformen.

Pasientsikkerhet i fare


Det er lite som tyder på at mye har bedret seg siden undersøkelsen ble gjennomført i vår. Nylig kom resultatene fra en arbeidsmiljøundersøkelse der alle ansatte ved de to klinikkene i psykisk helsevern svarte, ikke bare psykologene. Ett av spørsmålene var om Helseplattformen bidrar til trygg pasientbehandling. Svaret ble avgitt på en skala fra 0 til 100 der 100 er topp sikkerhet. De ansatte ga skåren 18.

– Resultatet samsvarer jo godt med det vår egen undersøkelse viste i vår. Hvis skåren hadde vært 100, hadde det betydd at alle som har svart er enig med den påstanden. Her ligger skåren derimot på 18. Det betyr det motsatte, altså at ansatte opplever at Helseplattformen setter pasientsikkerheten i fare, mener Aanondsen.

Tar dere i ledelsen psykologene ved St. Olavs på alvor?

– Resultatene er svært alvorlige, og vi er dessverre ikke overrasket. Det er særlig bekymringsfullt at ansatte melder om disse erfaringene så lenge etter innføringen av Helseplattformen. Dette viser hvor viktig det er at nødvendige endringer i løsningen faktisk skjer og at fristene holdes å bedre brukervennlighet og funksjonalitet. Det er avgjørende at ansatte merker forbedringer i løsningen i sitt daglige arbeid. Ansatte ved St. Olavs hospital har gjort en formidabel jobb med forberedelser og innføring av Helseplattformen og deres årvåkenhet og kompetanse er helt avgjørende for å ivareta pasientsikkerheten, sier Grethe Aasved. Hun er administrerende direktør for St. Olavs.

Hvordan påvirker feilene i Helseplattformen psykisk helsevern ved St. Olavs?

– På samme måte som for resten av St. Olavs hospital påvirkes ansatte av at det er for mange uløste feil og at løsningen er for lite brukervennlig. Det gjør at arbeidsflyten tidkrevende og krever stor årvåkenhet for ikke å gjøre feil, svarer Aasved.

Amerikanske tilstander


Målet med Helseplattformen er å få en felles pasientjournal og et pasientadministrativt system for sykehus, kommuner og fastleger i Midt-Norge. Det har ikke gått på skinner. Systemet har vært omdiskutert, og ansatte har varslet om feil og manglende tilpasning til norske forhold. Helsetilsynet har slått fast mangler som kan true pasientsikkerheten.

Systemet bygger på teknologi fra det amerikanske selskapet Epic Systems. Det har gitt noen utfordringer med språk og kultur. Da systemet ble innført i Danmark, var kirurgene bare delvis fornøyd med at systemet ga dem valget om å amputere den venstre foten eller den “riktige” foten.

Mentalt Perspektiv har fått tilsendt skjermdumper av Helseplattformen:

Skjermdump av Helseplattformen
Foto: Skjermdump av Helseplattformen


– Omdøpt til journalsystemer

– President Obama satte i gang et stort prosjekt på mange hundre milliarder dollar for at amerikanerne skulle få en felles journal. De som utviklet dette var de de store leverandørene som hadde levert regnskapssystem til sykehusene, som Epic. Systemene ble omdøpt til journalsystemer, forteller helse-IT-ekspert Roald Bergstrøm. Han har jobbet med helseteknologi i blant annet Helsedirektoratet.

– Dette er et system som er utviklet for et annet helsevesen slik at det er blitt brukerne som må tilpasse seg systemet og ikke systemet som støtter brukerne, mener Bergstrøm.

Helseministeren vurderer å gripe inn


Nylig sendte direktøren for Helseplattformen et brev til St. Olavs der han ba dem om å beklage en uttalelse i Adresseavisa om feil i Helseplattformen.

Mentalt Perspektiv har ikke fått svar fra Helseplattformen på henvendelser på telefon eller epost om dette betyr at samarbeidet er i ferd med å slå sprekker, men direktør for Helseplattformen Trond Utne sier følgende i en SMS til Adresseavisen:

– Ansatte i Helseplattformen opplevde i denne saken at de urettmessig fikk skylden for forholdet som ble meldt til Helsetilsynet fra St. Olavs hospital. Derfor var det viktig for oss å ta opp denne saken og be om en korrigering av fakta.

Etter et turbulent år med det nye systemet har helseminister Ingvild Kjerkol kalt inn til et møte.

– Ansvaret for denne innføringen ligger til Helse Midt-Norge, sykehusene, styret i St. Olav og kommunene, og det er de som må løse problemene. Nå framstår situasjonen imidlertid som så alvorlig at jeg som helseminister vurderer å gjøre noen grep, sier Kjerkol til Adresseavisa.

Motta nyhetsbrevet vårt!

Få nyheter og godt lesestoff fra
Mentalt Perspektiv rett i innboksen.