Illustrasjonsbilde av et jobbintervju
Åpenhet er ikke alltid bra i et jobbintervju- Noen jobbeksperter mener at arbeidsgivere helst vil ha heltehistoriene og høre om hvordan du overvant motgangen og at det går bra nå. Illustrasjonsfoto: Tim Gouw, Unsplash

Eksperter om psykiske problemer: Ikke vær for åpen når du søker jobb

Hvor mye bør du fortelle om den psykiske helsen din når du søker jobber? Vi har spurt forskeren, rekruttereren og jobbspesialisten hos NAV.

– Ikke vær for åpen for tidlig i jobbsøkerprosessen.

Det er forsker Kaia Larsen Østeruds tips til jobbsøkere. Hun har undersøkt diskriminering av mennesker med psykiske helseutfordringer i arbeidslivet. Østerud fant ut at jobbsøkere som var åpne om helseutfordringer, hadde mindre sjanse til å bli kalt inn til intervju.

Forskeren forteller at arbeidsgiverne som diskriminerte søkere hadde fordommer, og så gjerne på mennesker med psykiske helseproblemer som skjøre, ustabile og mindre produktive, forteller Østerud.

Alle arbeidsgiverne hun intervjuet hadde erfaringer med ansatte som slet i perioder, men erfaringene deres var ulike. De som hadde fordommer mot mennesker med psykiske helseutfordringer hadde gjerne opplevd at de ansatte bare forsvant ut i en sykemelding, og deretter ikke sett noe mer til dem. Arbeidsgiverne som hadde fulgt opp de ansatte, satset på tilrettelegging og dialog hadde andre erfaringer, og var langt mer positive til å innkalle til intervju.

− Det viser at ledere har mye å vinne på åpenhet og dialog, og at det får konsekvenser ikke bare i arbeidshverdagen, men også for framtidig rekruttering, sier Østerud.

Forskeren: Arbeidsgiver vil ha heltehistorien

Forskeren mener at mange arbeidsgivere ønsker åpenhet – men som en slags heltehistorie: Helseproblemene hadde en ekstern årsak, de er et tilbakelagt kapittel og du kan fortelle litt om hva du lærte av det.

− Men sånn er jo ikke livet – det går opp og ned og fram og tilbake, sier Østerud.

Hun mener at du kan ha mye å tape på å være åpne i jobbsøkerprosess. Men det er også potensielt store gevinster med åpenhet. Dersom du møter på en arbeidsgiver som ønsker å ha dialog og tilrettelegger, kan åpenhet være positivt og bli starten på et godt arbeidsforhold.

− Men du vet jo ikke hvem du møter på som jobbsøker. Så mitt generelle tips er: vær konservativ med det du deler helt i starten og bli mer åpen etter hvert. Kanskje du bør vente med å snakke om behov for tilrettelegging til du har fått jobben. Mange tør ikke be om tilrettelegging i arbeidslivet, men har du en funksjonsnedsettelse eller kronisk helseproblem har arbeidsgiver en tilretteleggingsplikt, sier forskeren.

Foto av forsker Østerud
– Ikke vær for åpen for tidlig i jobbsøkerprosessen, sier arbeidslivsforsker Kaja Østerud.

Rekruttereren: Mindre tabu

Psykiske helseproblemer blir mindre og mindre tabu, mener rekrutterer Trine Larsen. Hun er administrerende direktør i rekrutteringsselskapet Hammer Hanborg.

Larsen opplever at arbeidsgivere hun jobber med er opptatt av mangfold og inkludering, men også å finne den beste kandidaten, som på best mulig måte kan løse arbeidsoppgavene og tilføre arbeidsplassen noe positivt. Rekruttereren mener også at hull i CV-en er langt mindre problematisk nå enn det var før. Når du blir innkalt på intervju, er det allerede gjort en vurdering, også av CV-en.

− Ikke fokuser på dette i søknaden, du vil få mulighet til å fortelle og utdype mer på intervjuet, tipser hun.

Kan være tillitsbrudd å ikke fortelle

Larsen forteller at et arbeidsforhold inneholder både rettigheter og plikter, og det innebærer også et stort tillitsmoment.

− Så å ikke fortelle om eventuelle begrensninger er et tillitsbrudd, og det er ikke å anbefale, sier Larsen. Hun anbefaler jobbsøkere å være åpne, men ikke fokusere på begrensningene.

− Vi er alle mennesker og i motsetning til maskiner, vil de fleste av oss møte på helseutfordringer gjennom livet. Men vi «er» ikke diagnoser, så derfor mener jeg en skal være forsiktig på å fokusere på egne begrensinger, men heller fokusere på hva en kan bidra med og selv komme med eventuelle forslag til tilpasninger som gjør at en kan bidra best mulig.

Rekrutterer Trine Larsen
− Å ikke fortelle om eventuelle begrensninger er et tillitsbrudd, og det er ikke å anbefale, sier rekrutterer Trine Larsen. Hun anbefaler jobbsøkere å være åpne, men å ikke fokusere på begrensningene. Foto: Corinne Alice N. Skau

Jobbspesialisten: – Vi vet at diskriminering skjer

− Vi anbefaler å spørre deg selv: Hva er hensikten med å være åpen? Hva er det du vil?

Som jobbspesialist i NAV jobber Linn Katrine Fivelsdal med å hjelpe mennesker med psykiske helseproblemer tilbake til arbeidslivet. Hun opplever at mange hun møter er bekymret for diskriminering.

− Ofte med god grunn, for vi vet diskriminering skjer. Hva man skal dele bør være en vurderingssak i hvert enkelt tilfelle.

Jobbsøknader skal uansett hovedsakelig fortelle om hvorfor du er rett for jobben. Eventuelle hull i CV-en kan du heller snakke om dersom du blir innkalt til intervju, anbefaler hun.

Hvis man har vært i hjelpesystemet lenge, kan man ha blitt vant til å fortelle om og dele alt. Å søke jobber er en annen situasjon og en annen rolle – og det kan være sunt å ta et steg tilbake og vurdere hva – og hvorfor – man vil dele.

− Vi har alle vårt. Psykiske helseproblemer er utbredt, og husk at det er langt flere med psykiske helseproblemer som er i arbeid enn utenfor. Arbeidsgivere er redde for dyre feilansettelser, men også dårlig rygg eller vonde knær kan være en risiko. Det de vil, er å få inn rett person til stillingen, så det er viktig å ha fokus på at det kan være deg. Hvorfor bør de ansette deg og hva trenger du av tilrettelegging? Det å ha avklart dette i jobbsøkerprosessen kan skape trygghet for begge parter.

Jobbspesialisten forteller at hun møter også mange arbeidsgivere med suksesshistorier, arbeidsgivere som har satset og tatt inn noen med hull i CV-en. Det finnes ingen fasit på om du skal være åpen eller ikke.

− Ofte ser vi at det kan være en kilde til stolthet i bedriften og gir høy lojalitet hos de ansatte, så det kan være en fordel.

Jobbspesialist i NAV, Linn  Fivelsdal
− Vi anbefaler å spørre deg selv: Hva er hensikten med å være åpen, råder jobbspesialist i NAV Linn Katrine Fivesdal. Foto: Privat

Oppdatert 11.12. kl. 09.10.

Motta nyhetsbrevet vårt!

Få nyheter og godt lesestoff fra
Mentalt Perspektiv rett i innboksen.