Vibeke Heiberg Knagenhjelm

Knagenhjelm er politisk poet og skriver slam om politiske emner. Hun er spesielt engasjert i psykisk helse på bakgrunn av egne erfaringer. Knagenhjelm har en alvorlig psykiatrisk diagnose, men er frisk, og henter også inspirasjon fra sin yrkeserfaring.