Tina M. Nevland

Tina skriver om egne opplevelser fra rus og psykiatri. Hun er brennende engasjert i mennesket, og etterstreber et rausere samfunn hvor det er rom for alle. Alle mennesker besitter uante ressurser – på tross av utfordringer. Ressursene kommer frem når vi bytter ut oppgitthet og begrensninger med mestring, forståelse og håp. Mennesker trenger mennesker for å bli mennesker.

Tina Nevland