Thea Mathisen

Thea skriver om sine livserfaringer etter mange år som pasient i både psykiatrien og somatikken.