Synne Sun Løes

Synne Sun Løes er psykiatrisk sykepleier og livsstyrketrener. Hun jobber ved en poliklinikk med rus og psykiatri.