Svein Øverland

Svein Øverland (født 1969) er psykolog. Han er spesialist på barne- og ungdomspsykologi og rettspsykologi.

Han har utgitt flere bøker og hatt en fast spalte i Aftenposten og i Adresseavisen.