Sidsel Pape

Sidsel Pape er utdannet danseviter ved NTNU med studier i utøvende dans og improvisasjon, kvinne- og kjønnsforskning, praktisk kunnskap og dansekunnskap som bakgrunn. Pape har virket som danseanmelder i flere norske riksaviser og tidskrift i Norge og Sverige i et tiår. Hun har vært dramaturg for et antall koreografer samt lektor med høgskoleped. ved KhiO, HiOA og UiT.

Pape var lenge tilknyttet Nordisk Sommeruniversitet, NSU, både som styremedlem og koordinator for studiesirkler i Artistic Research. Hun har mottatt Statens arbeids- og diversestipend i flere omganger både som dansekunstner og kritiker.

Pape har per i dag konvertert til mediabransjen, hun var i NRK radio i 2019, ble anmelder i Aftenposten i 2021 og er fagansvarlig for dansekunst i Store norske leksikon.