Nikita Rye


Nikita Rye jobber som erfaringskonsulent i «Mestringsteamet i psykisk helse og rus» i Bergen Sør. Hun er styremedlem i fylkesstyret i Mental Helse Hordaland. Nikita Rye holder foredrag om barn som pårørende ut i fra sin egen journal som begynte 9 måneder før hun ble født.

Nikita Rye