Nadja Iselin Wagelid

Nadja er frilansskribent og har vært med på å stifte Mental Helse Nordkapp. Hun er opptatt av åpenhet rundt psykisk helse og har selv erfart depressive episoder.

Nadja Iselin Wagelid