May-Helen Forsberg

May-Helen Forsberg er operasjonssykepleier ved Odontologisk fakultet i Oslo.