Lotte

Lotte har opplevd alt fra omsorgssvikt i barndommen, feilbehandling, feildiagnosering, feilmedisinering i psykiatrien over mange år, voldtekter og et forhold med psykisk, fysisk og seksuell vold i mange år. Å skrive om egne erfaringer og opplevelser gir henne styrke i hverdagen. Hun håper hennes historie kan hjelpe andre med lignende erfaringer.