Leif Strømdahl

Leif Strømdal er pedagog, og har yrkeserfaring fra undervisning og ledelse i offentlig sektor og diverse frivillige organisasjoner. Han har egenerfaring med psykisk sykdom, og har vært aktiv i Mental Helse siden 2005 som styremedlem og leder frem til 2017. Leder nå oppbygging av en politisk avdeling i Mental Helse, «Politisk Verksted». Medlem av «Føniksrådet» som representant for Mental Helse.

Han er også medlem av Fagrådet for KVALAP, et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for personer som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger i spesialisthelsetjenesten, som representant for Mental Helse, og har erfaring som brukerrepresentant i flere forskjellige organer og som foredragsholder, bl.a. om brukermedvirkning

Leif Strømdahl