Kristian Klemp Kristoffersen

Kristian skriver om egne opplevelser knyttet til overgrep som liten. En sterk historie som inneholder veien gjennom depresjon, skam og selvmordsforsøk.

Kristian Klemp Kristoffersen