Ketil Johnsen

Ketil Johnsen (f. 1950) er spesialpedagog, journalist, forfatter, låtskriver og hageentusiast.

Han skriver:

Om psykiatri: Vi har etter alle målestokker et velfungerende psykiatrisk helsetilbud i Norge, men det er mye å hente på utdanning av fastleger og førstelinjetjenesten ellers.
Paradoks: I somatikken opererer de høyest utdannede og mest erfarne spesialistene direkte og nær på pasienten. I psykiatrien utdanner og erfarer man seg bort fra pasientene. Da jeg var innlagt for noen år siden, brukte professorene og legespesialistene/psykologene i gjennomsnitt 15 minutter per uke i kontakt med pasienter.