Karl-Fredrik Tangen

Karl Fredrik Tangen (født 1969) er samfunnsgeograf og førstelektor ved Kristiania.

Tangen har spesialisert seg på retorikk, forbrukersosiologi, kommunikasjon, PR, metode og medier.