Kari Kjønaas Kjos

Kari Kjønaas Kjos er en norsk politiker. Hun har vært innvalgt på Stortinget fra Akershus siden 2005.

Kari Kjønaas Kjos