Jørgen Stueland

Født 1971. Tidligere advokat. Har hele livet vært opptatt av mennesker i utkanten. Rusmisbrukere, psykisk syke, mennesker utsatt for overgrep, de som lister seg rundt gatehjørnene i verden. Ønsker å synliggjøre de usynliggjorte. Har selv mange sår, slitt med senvirkningene av overgrep og traume

Jørgen Stueland