Guro Waksvik

Waksvik er frilansjournalist og pressefotograf med mer enn 30 års erfaring fra dags. uke- og fagpresse. Hun har rus og psykiatri som ett av flere spesialfelt hun dekker.