Gro Harestad

Medlem av Landsforeningen mot seksuelle overgrep, styremedlem i Mental Helse Stavanger og barnehagelærer.

Gro Harestad