Anlov Peter Mathiesen

Journalist og forfatter. Mathiesen var en av fire stiftere av Stiftelsen Erlik, som gir ut gatemagasinene =Oslo og =Norge. Han har også vært politisk rådgiver og informasjonsleder i organisasjonen Mental Helse.

Mathiesen har tidligere vært styreleder i Føniks Ruspolitisk Tenketank, en norsk tankesmie innen rusomsorg. Han har også vært styreleder i Fagpressens redaktørforening.