Aleks Gisvold

Aleks Gisvold er IT-konsulent i CGI Norge, hvor han også er teamleder i talentprogrammet for nyutdannede. Aleks har alltid hatt en interesse for psykologi og sinnets mysterier, noe han fordyper seg i hver gang han får mulighet. Da Aleks satt seg ned for å skrive om gleden av å sette et nytt IT-system i live, innså han at veien dit var lang, og viktig å beskrive. Trygghet og mestringsfølelse er en viktig del av arbeidshverdagen, og håpet er at dette innlegget kan gi et bidrag til en hverdag hvor vi kan snakke om mental helse på samme måte som vi snakker om forkjølelse.
@gisvold på Twitter.

Aleks Gisvold